Київський Славістичний Університет

Кафедра міжнародних відносин

Спеціальність «Міжнародні відносини» була відкрита в Київському славістичному університеті в 1994 році. На сьогодні кафедра випускає не лише бакалаврів, фахівців із міжнародних відносин, а й магістрів політологів-міжнародників, перекладачів.
Кафедру міжнародних відносин очолює професор, доктор історичних наук, відомий в Україні та за кордоном полоніст Ільюшин Ігор Іванович. На штатній основі на кафедрі працюють 3 професори та 4 доцента.
Професорсько-викладацький колектив кафедри міжнародних відносин постійно співробітничає з посольствами Болгарії, Македонії, Польщі, Росії, Словаччини, Чехії, а також з науково-культурними консультативними Радами при цих посольствах, завдяки яким студенти кафедри мають змогу користуватися останніми освітніми досягненнями цих країн.
На кафедрі викладає професор Володимир Йосипович Голуб – ветераном української дипломатії, фахівець у галузі зовнішньої політики України та міжнародної безпеки.
Студенти спеціальності «Міжнародні відносини» вивчають такі дисципліни:
• Історія міжнародних відносин
• Основи світової політики
• Міжнародні відносини та світова політика
• Зовнішня політика України (Дипломатія України)
• Зовнішня політика країн Північної Америки
• Зовнішня політика країн Азії
• Дипломатична та консульська служба
• Зовнішня політика країн СНД
• Зовнішня політика країн Західної Європи
• Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ
• Сучасні тенденції міжнародних відносин
• Дипломатичний етикет і протокол
• Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Лат. Америці
• Теорії цивілізацій
• Методологія дослідження міжнародних відносин
• Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин
• Гуманітарний чинник у світовій політиці та міжнародних відносинах
• Україна в міжнародних організаціях
• Етнополітичні проблеми в Європі та світі
• Міжнародна та європейська безпека
• Геополітика України
• Міжнародні конфлікти
• Міжнародні системи та глобальний розвиток

Студенти вивчають дві іноземні мови (романо-германську та слов’янську, або новогрецьку), крім того мають можливість факультативно вивчати ще одну з романо-германських мов.

Основними базами практики, яку проходять студенти-міжнародники є:
• Міністерство закордонних справ України;
• дипломатичні представництва зарубіжних країн в Україні;
• представництво НАТО й ООН в Україні;
• Центральна наукова бібліотека України ім. В.І. Вернадського;
• Комітети Верховної Ради з міжнародних відносин і євроінтеграції;
• Інформаційна агенція УНІАН;
• Фонд Дж. Ф. Кеннана;
• наукові установи історичного і політологічного профілю НАН України

На кафедрі здійснюється також підготовка і наукове керівництво аспірантами. Активну участь у науковій роботі кафедри беруть також магістри, аспіранти та іноземні стажисти спеціальності «Міжнародні відносини».
Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних відносин постійно працює над удосконаленням технологій викладання навчальних дисциплін та підвищенням кваліфікації. За останні 3 роки викладачі кафедри пройшли курси підвищення кваліфікації в Ягеллонському університеті (Краків, Польська Республіка), на базі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України. Підвищення кваліфікації відбувається раз на 5 років. В порядку заохочення фахівців кафедра реалізує програми наукового обміну.
Кафедра приділяє велику увагу залученню до співпраці молодих учених. Кращі випускники рекомендуються до вступу в аспірантуру Київського славістичного університету, а також до низки академічних інститутів, зокрема, до Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України тощо.

Спеціаліст може працювати на посадах: консультанта, референта, радника з міжнародних відносин та зовнішньої політики:
• у структурних підрозділах служби Президента України;
• у секретаріаті Президії Верховної Ради України;
• у структурних підрозділах Кабінету Міністрів України;
• у Міністерстві закордонних справ України;
• у Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків України;
• у інших республіканських відомствах, де є структурні підрозділи закордонних зв’язків;
• у посольствах, консульствах, торгпредствах та інших представницьких організаціях України;
• у зарубіжних країнах і міжнародних організаціях, а також в представництвах інших держав і міжнародних організацій в Україні;
• у спільних україно-іноземних державах, громадських та приватних акціонерних підприємствах та в громадських організаціях, які мають тісні контакти із зарубіжжям;
• у науково-дослідних інститутах і лабораторіях;
• у навчальних закладах І та II рівня акредитації.