Author Archive work2014_ksu

Bywork2014_ksu

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

До уваги науковців!

Київський славістичний університет у другій половині листопада 2017 р. проводить Круглий стіл «До сторіччя Української революції (1917 – 1921 рр.). Доба Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр. Погляд із сьогодення)». Подаємо орієнтовний перелік проблем, які пропонується обговорити на засіданні Круглого столу:
• Лютнева революція в Росії. Утворення Української Центральної Ради та її склад. Політичні партії України в післялютневий період;
• Тимчасовий уряд Росії та Центральна Рада: проблеми взаємовідносин;
• М. Грушевський, В. Винниченко про національно-територіальну автономію України у складі Російської федеративної республіки. Українська народна партія та інші політичні організації про розбудову Української самостійної держави;
• Національний Конгрес (з’їзд) України про шляхи українського національного будівництва та реорганізацію Центральної Ради;
• Всеукраїнські з’їзди: військовий, селянський, робітничий: підтримка державотворчої діяльності Центральної Ради;
• Петроградський уряд та проблеми українського національного відродження. Переговори Тимчасового уряду і представників Центральної Ради та їх результати;
• І, ІІ Універсали Центральної Ради – державотворчі документи української демократії. Генеральний Секретаріат України. В. Винниченко – перший прем’єр-міністр демократичної України;
• Проблеми військового будівництва в діяльності Центральної Ради. Українізація армійських частин. Україн¬ський військовий комітет (Генеральний Секретаріат з військових справ). С. Петлюра. П. Скоропадський – головний отаман Вільного козацтва;
• Центральна Рада і проблеми національних меншин. Закон про персонально-національну автономію;
• «Статут Вищого управління України» та «Тимчасова інструкція Гене¬раль¬ного Секретаріату Української Центральної Ради»: порівняльний аналіз;
• Центральна Рада та з’їзд поневолених народів Росії;
• Центральна Рада та більшовицький переворот в Петрограді 25 жовтня 1917 року. Ідея однорідного соціалістичного уряду;
• ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки. Соціально-економічна політика Генерального Секретаріату;
• «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради» Раднаркому радянської Росії та відповідь Генерального Секретаріату. Початок війни радянської Росії з демократичною Україною;
• Проголошення Української радянської республіки та Центральна Рада;
• Зовнішньополітичний курс Української Народної республіки. Україн¬ські дипломати в переговорах з Центральними державами в Брест-Литовську. Підписання «хлібного миру» з державами Четверного Союзу;
• Українські Установчі Збори. ІV Універсал Центральної Ради. Проголошення самостійної Української Народної Республіки;
• Політична система, судова влада, органи державного управління, організація армії та соціально-економічні перетворення УНР після проголошення самостійності;
• Конституція Української Народної Республіки. Державний переворот в Україні. Причини падіння та підсумки діяльності Центральної Ради.

Фахівці, які виявлять бажання взяти участь в роботі Круглого столу, можуть запропонувати для обговорення й інші проблеми з історії Української революції. Заявки просимо подавати до 16 жовтня 2017 р.
Матеріали Круглого столу будуть опубліковані в часописі «Університет» або ж вийдуть окремим збірником.
Повідомлення про остаточну дату проведення Круглого столу буде розміщено на сайті університету.

Оргкомітет Круглого столу
Контакти:
м. Київ, вул. О. Архипенка, 10 г,
Тел. 464-82-77, моб. тел. 096-568-26-38
E-mail: rectorat_ksu@ukr.net Сайт: http://www.ksu.edu.ua/

Bywork2014_ksu

Тест

Тест

Bywork2014_ksu

Тест

Тест

Bywork2014_ksu

Кожен обирає свій шлях

Bywork2014_ksu

КСУ – це освіта за призванням