Київський Славістичний Університет

Спеціальності

                        ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

                                                 (ПЕРШИЙ БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ)

 

Код Спеціальність Перелік конкурсних предметів

(П1, П2, П3)

Мініма­льна

кількість балів

Вагові коефіцієнти
конкурсних предметів

(К1, К2, К3)

середнього бала документа про освіту (К4) бала за закін­чення підготовчих курсів (К5)
032 Історія та археологія Українська мова та література 100 0,3 0,1 0,0
Історія України 105 0,3
За вибором:

Географія

Іноземна мова

100 0,3
035 Філологія (за спеціаліза­ціями) Українська мова та література 105 0,3 0,1 0,0
Історія України 100 0,3
Іноземна мова 100 0,3
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Українська мова та література 100 0,3 0,1 0,0
Історія України 105 0,3
За вибором:

Географія Іноземна мова

100 0,3
061 Журналістика Українська мова та література 100 0,35 0,1 0,0
Історія України 105 0,3
Творчий конкурс 100 0,25
242 Туризм Українська мова та література 100 0,3 0,1 0,0
Історія України 105 0,3
За вибором:

Географія

Іноземна мова

100 0,3